Главная Новости организации Об организации Аудиоподкаст Видео
Главная arrow Законы
Законы

Судовий збір (державне мито)

| Печать |
Автор Administrator   
11.11.2011 г.
З першого листопада цього року (01.11.2011р) вступив в силу новий Закон «Про судовий збір», який визначає нові ставки судового збору (державного мита). Раніше державне мито враховували виходячи зі ставки неоподаткованого мінімуму доходів громадян, який складав лише 17 грн. Натомість, зараз судовий збір прив’язаний до величини мінімальної заробітної плати, яка постійно змінюється відповідно до величин встановлених державним бюджетом на відповідний рік. Отже збільшується заробітна плата на 1 січня відповідного року, пропорційно збільшується судовий збір.
«Судовий збір  справляється  у  відповідному  розмірі  від мінімальної  заробітної  плати  у місячному розмірі,  встановленої
законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду,  - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі».
Наприклад, згідно п.2. ч.4 Закону «Про судовий збір» ставки судового збору за подання позовної заяви до місцевого суду встановлюються у таких розмірах:
------------------------------------------------------------------
|Найменування документа і дії,                     |     Ставка судового збору     |
|за яку справляється судовий збір              |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|1. За подання до суду:        
|--------------------------------+-------------------------------|
|1) позовної заяви майнового                       |1 відсоток ціни позову, але не   |
|характеру                                                       |менше 0,2 розміру мінімальної  |
|                                                                         |заробітної плати та не більше   |
|                                                                         |3 розмірів мінімальної                |
|                                                                         |заробітної плати                         |
|--------------------------------+-------------------------------|
|2) позовної заяви немайнового                    |0,1 розміру мінімальної             |
|характеру                                                        |заробітної плати                        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|3) позовної заяви:           
|--------------------------------+-------------------------------|
|про розірвання шлюбу                                   |0,1 розміру мінімальної             |
|                                                                         |заробітної плати                        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|про поділ майна при розірванні                    |1 відсоток ціни позову, але не |
|шлюбу                                                             |менше 0,2 розміру мінімальної |
|                                                                         |заробітної плати та не більше  |
|                                                                         |3 розмірів мінімальної               |
|                                                                         |заробітної плати                        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|4) заяви про видачу судового                      |50 відсотків ставки, що           |
|наказу                                                              |визначається з оспорюваної суми|
|                                                                         |у разі звернення до суду з       |
|                                                                         |позовом у порядку позовного |
|                                                                         |провадження                             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|5) заяви у справах окремого                        |0,1 розміру мінімальної            |
|провадження                                                  |заробітної плати                        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|6) позовної заяви про захист 
|честі та гідності фізичної                      
|особи, ділової репутації     
|фізичної або юридичної особи, а
|саме:                       
|--------------------------------+-------------------------------|
|позовної заяви немайнового                          |0,2 розміру мінімальної        |
|характеру                                                         |заробітної плати                    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|позовної заяви про відшкодування               |визначається з урахуванням ціни|
|моральної шкоди                                              |позову, що встановлюється      |
|                                                                           |згідно з підпунктом 1 цього         |
|                                                                           |пункту                                           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|7) заяви про перегляд заочного                     |0,1 розміру мінімальної                |
|рішення                                                             |заробітної плати                            |
|--------------------------------+-------------------------------|

Нагадуємо, що розмір мінімальної заробітної плати на 01.01.2011р. становить 941грн.

Якщо, ви подаєте заяву про розірвання шлюбу то ставка судового збору становить: 94грн. 10коп.

Разом з цим, змінилися платіжні реквізити для перерахування судового збору.

Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору у Бердянський міськрайонний суд:
Отримувач коштів    державний бюджет м. Бердянськ, 22030001
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)    34676953
Банк отримувача    Бердянське УДК ГУДКУ в Запорізькій області
Код банку отримувача (МФО)    813015
Рахунок отримувача    31217206700011
Код класифікації доходів бюджету    22030001
Призначення платежу    Судовий збір, код 34676953, пункт -.-


Якщо Вам необхідна допомога у визначенні розміру ставки судового збору, а також, якщо  бажаєте дізнатися чи зможете ви скористатися пільгами щодо сплати судового збору будь ласка звертайтеся за допомогою (06153) 4-51-67 або 095-245-14-47.

 

Строки перегляду кримінальних справ у зв'язку з нововиявленими обставинами

| Печать |
Автор Administrator   
27.09.2010 г.
Закон передбачає, що перегляд виправдувального вироку допускається лише протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності і не пізніше одного року з дня виявлення нових обставин (ч. 1 ст. 398 КПК).

При наявності доказів, які підтверджують, що особа вчинила більш тяжкий злочин, ніж той, за який вона була засуджена, справа може бути відновлена в зв'язку з нововиявленими обставинами тільки протягом строку давності притягнення до кримінальної відповідальності, встановленого для цього більш тяжкого злочину (ч. 2 ст. 398 КПК).

Закон передбачає далі, що при наявності доказів, які підтверджують невинність засудженого або вчинення ним менш тяжкого злочину, відновлення справи в зв'язку з нововиявленими обставинами строками не обмежено. Смерть засудженого не є перешкодою для перегляду справи в інтересах реабілітації засудженого (чч. 3, 4 ст. 398 КПК). Отже, перегляд обвинувального вироку в інтересах засудженого строком не обмежений.

 

Конвенция по правам человека

| Печать |
Автор Administrator   
11.09.2010 г.

Конвенція

про захист прав людини та основоположних свобод

(з поправками, внесеними відповідно до положень
Протоколу №11, та з текстами Протоколів №№ 1, 4)
 

До тексту Конвенції було внесено поправки відповідно до положень Протоколу № 3 (ETS No. 45), який набрав чинності 21 вересня 1970 року, Протоколу № 5 (ETS No. 55), який набрав чинності 20 грудня 1971 року, і Протоколу № 8 (ETS No. 118), який набрав чинності 1 січня 1990 року, і цей текст також включив текст Протоколу № 2 (ETS No. 44), який відповідно до пункту 3 статті 5 цього Протоколу був складовою частиною Конвенції з моменту набрання ним чинності 21 вересня 1970 року. Всі положення, що їх було змінено або доповнено згідно з цими протоколами, замінюються Протоколом №11 (ETS No. 155) з 1 листопада 1998 року – дати набрання ним чинності. З цієї дати Протокол № 9 (ETS No. 140), який набрав чинності 1 жовтня 1994 року, скасовується.

Секретаріат європейського суду з прав людини, вересень 2003 р.         

            Дата ухвалення: 04.11.1950 року, м.Рим
            Дата ратифікації Україною: 17.07.1997 року (текст ратифіковано із заявами та застереженнями)
            Дата набуття чинності для України: 11.09.1997 року

 

Уряди держав – членів Ради Європи, якi пiдписали цю Конвенцiю,

беручи до уваги Загальну декларацiю прав людини, проголошену Генеральною Асамблеєю Органiзацiї Об’єднаних Нацiй 10 грудня 1948 року,

враховуючи, що ця Декларацiя має на метi забезпечити загальне та ефективне визнання i дотримання прав, якi в нiй проголошенi,

враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення бiльшого єднання мiж її членами i що одним iз засобів досягнення цієї мети є забезпечення i подальше здійснення прав людини та основних свобод,

знову пiдтверджуючи свою глибоку вiру в тi основнi свободи, якi складають пiдвалини справедливостi i миру в усьому свiтi i якi найкращим чином забезпечуються, з одного боку, завдяки дiєвiй полiтичнiй демократiї, а з iншого боку, завдяки загальному розумiнню i дотриманню прав людини, вiд яких вони залежать,

сповненi рiшучостi, як уряди європейських країн, що є однодумцями i мають спільну спадщину полiтичних традицiй, iдеалів, свободи та верховенства права, зробити першi кроки до колективного забезпечення певних прав, проголошених у Загальнiй декларацiї,

домовилися про таке:


Стаття 1 – Зобов’язання поважати права людини

Високi Договiрнi Сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцiєю, права i свободи, визначенi в роздiлi I цiєї Конвенцiї.